Projecte

L’aprenentatge és inherent als éssers humans. Des que naixem, interactuem amb el món que ens envolta per descobrir-lo i, de mica en mica, anar generant aprenentatges que ens permetin entendre’l i atribuir-hi sentit. Aquest procés és infinit, ja que es dona durant tota la vida i, per aquest motiu, esdevé tan important. Sovint, però, durant el camí de l’aprenentatge, sorgeixen dubtes, apareixen bloquejos o altres dificultats que poden arribar a impedir-nos avançar i és en aquest moment on apareix l’ajuda. Aquesta ajuda és còbuc.

Còbuc és un espai de creixement i aprenentatge on ens dediquem a l’educació, tenint en compte les necessitats de cadascun dels nostres alumnes per tal d’oferir ajudes ajustades que donin resposta a les seves necessitats. Aquesta ajuda pot donar-se des d’una mirada pedagògica, oferint activitats personalitzades que contribueixen a l’adquisició de certs continguts, mitjançant el treball per projectes o en racons d’aprenentatge, utilitzant el joc com a eina d’aprenentatge o a través del descobriment lliure; des d’una mirada psicològica, a partir de la teràpia s’identifiquen les eines personals de gestió emocional, es valoren i reforcen els diferents processos mentals i es busca el benestar de cada individu; i des d’una mirada logopèdica, atenent tots aquells aspectes que interfereixen en la comunicació i el llenguatge, així com en l’adquisició de la l’escriptura o la lectura.

Còbuc vol ser una alternativa al reforç educatiu convencional i, per això, apostem per la formació integral dels nens i nenes, convertint-los en els protagonistes i oferint-los eines que els permetin esdevenir persones autònomes, crítiques i capaces d’afrontar qualsevol situació que se’ls plantegi.